top of page
  • Writer's pictureCikados

Latvių menininko Kaspars Podnieks personalinė paroda „Grįžtant namo“

Sausio 31 d. 18 val. galerija (AV17) kviečia į latvių menininko Kaspars Podnieks parodos „Grįžtant namo“ atidarymą. Fotografijos, instaliacijos, video ir aplinkos meno srityse dirbantis autorius per du kūrybos dešimtmečius jau yra pelnęs tarptautinį pripažinimą, o 2013 m. kartu su Krišs Salmanis atstovavo Latviją 55-ojoje Venecijos bienalėje.


Kaspars Podnieks, Didesnis, mažesnis 'Vel-dze', 2015.

Parodoje „Grįžtant namo“ Kaspars Podnieks tęsia savo kūryboje ilgus metus nagrinėjamas tradicijų, bendruomenės ir tapatybės temas. Pristatomos fotografijos ir video darbai iš autoriaus gimtojo Drusti miestelio referuoja į kaimo žmogaus kasdienybę ir mažo miestelio kultūrinio identiteto formavimąsi. Šie vaizdai tarsi priešinami eksponuojamoms autentiškoms, didmiesčiuose sutinkamoms autobusų stotelėmis, kurios simboliškai veikia kaip sustojimo laike ir erdvėje vieta. Viena jų perkelta į greta esančią Totorių gatvę išplečia galerijos ribas, sujungia jos erdvę su viešąja, tačiau balansuoja tarp realybės ir iliuzijos, taip žmogaus sąmonėje kuriant siurrealumo jauseną. Stotelių atmosferoje susitinka praeitis ir ateitis, mintyse susiliedamos į dabartį. Iš čia galima judėti tolyn, tačiau prieš žengiant į priekį, kviečiama prisiminti, iš kur atkeliauta.


Kaspars Podnieks, Miškas, 2005.

Kaspars Podnieks kūriniuose nuolat sutinkami ženklai iš jo gimtojo krašto. Pasak autoriaus: „Visi mano darbai vienaip ar kitaip yra susiję su Drusti. Jie tampa motyvais, nurodančiais žmogaus kilmę, tapatumą ir vietą. Gimtinės simboliai artimi man, tačiau neretai jie kelia asociacijas ir žiūrovui, primindami jam apie jo savastį“. Autoriaus tyrinėjamas kaimas ir jame gyvenančių žmonių kasdienybė taip pat aprėpia socialinius ir politinius visuomenės aspektus bei post-sovietinės kultūros paliktas žymes. Neretai gretindamas skirtingų gyvenimo būdų simbolius, Podnieks atskleidžia tiek konservatyvios, tiek modernėjančios visuomenės bruožus, tuo pačiu jautriai atsigręždamas ir į žmogiškąsias vertybes.


Kaspars Podnieks (g. 1980) yra konceptualus latvių menininkas. 2007 m. jis įgijo vizualinių komunikacijų magistro laipsnį Latvijos dailės akademijoje, tačiau parodose dalyvauja jau nuo 1998 m. Podnieks yra surengęs aštuonias personalines parodas (Latvijoje, Lietuvoje bei Vokietijoje) ir aktyviai dalyvauja grupinėse parodose visame pasaulyje. Nuo 2005 m. menininkas įsitraukė ir į socialinę/politinę veiklą – tapo Drusti miestelio tarybos nariu ir Rauna regiono deputatu.


Kaspars Podnieks, Pienas, 2002.

Projektą dalinai remia Latvijos valstybinis kultūros rėmimo fondas.

Paroda „Grįžtant namo“ (AV17) galerijoje, Totorių g. 5 veiks iki kovo 5 d.

Comments


bottom of page