top of page
  • Writer's pictureCikados

Mateusz Choróbski | „Kieno labui“ | (AV17) galerija

Gruodžio 7 d. 18 val., (AV17) galerijoje atidaroma Mateusz Choróbski personalinė paroda „Kieno labui“.


Mateusz Choróbski. Villamedicimylove. Parodos fragmentas. 2019
Mateusz Choróbski. Villamedicimylove. Parodos fragmentas. 2019

Mateusz Choróbski yra vienas ryškiausių jaunosios kartos lenkų skulptūros, instaliacijų ir performanso menininkas, kuriantis jautriomis socialinėmis temomis. Menininkas analizuoja su ekonomika susijusias problemas, konceptualiai prieidamas ir prie jų sukeliamų emocinių būsenų. Naudodamas kasdienius objektus, juos transformuodamas bei suteikdamas naują paskirtį, Mateusz Choróbski ieško sąsajų tarp buvusių ir naujų kontekstų. Menininkas daug dėmesio skiria ekspozicinei erdvei, o manipuliuodamas šviesa, keičia vizualinį vietos supratimą. Parodose neretai trina ribą tarp kūrinio ir žiūrovo, įtraukdamas jį į sukurtą realybę.


Mateusz Choróbski. Atsitraukimas. 2023
Mateusz Choróbski. Atsitraukimas. 2023

Personalinėje parodoje „Kieno labui“ Mateusz Choróbski pristatys naujausias savo instaliacijas ir skulptūras, permąstančias skurdą ir su juo susijusias emocijas. Ši universali ir amžina problema, paprastai pristatoma tik kaip statistika, ne vienam yra suvokiama kaip skaudi kasdienybė. Autorius ieško ryšių tarp Lietuvos ir Lenkijos, tačiau susitelkia į vieną iš skaudžiausių aspektų - skurdo ribą abiejose šalyse. Cicerono išsakyta frazė „Cui bono?“ parodoje tampa kritika socioekonominėms situacijoms abejose šalyse. Eksponatai sukurti pasitelkiant įprastus buities daiktus ir medžiagas, siekiant sužadinti kolektyvinę atmintį ir analizuoti, kam ir kokią naudą gali teikti žemiau skurdo ribos gyvenančių žmonių padėtis. Galerijos erdvėse eksponuojami šviesos objektai keičia atmosferą ir atskleidžia daugelio visuomenės žmonių patiriamus su nepritekliumi susijusius atskirties, nestabilumo, baimės jausmus. Mateusz Choróbski parodoje „Kieno labui” žiūrovas nelieka pasyviu suvokėju ir yra skatinamas permąstyti skurdą apibrėžiančią statistiką ir jos reikšmę.


Mateusz Choróbski.  „Kieno labui“ . (AV17) galerija
Mateusz Choróbski. „Kieno labui“ . (AV17) galerija

<><><><><>


Mateusz Choróbski paroda „Kieno labui“ (AV17) galerijoje (Totorių g. 5, Vilnius) veiks iki sausio 18 d. Projektą finansuoja: Adomo Mickevičiaus institutas, Lenkijos Respublikos kultūros ir nacionalinio paveldo ministerija, UAB „Vilktukas“.

Comments


bottom of page