top of page
  • Writer's pictureCikados

Piešinių paroda G R I F A D O S | galerija “Arka”

Mene galime išskirti dvi kūrybinės praktikos kryptis. Tai sisteminga konkrečios idėjos ar mąstomo konteksto vizualizacija meno kūrinyje arba spontaniška, intuityvi, iš vidinės paskatos kylanti ir nuo racionalaus sprendimo atsieta raiška. Piešinys gali atstovauti abiems kryptims – jis gali tapti eskizu būsimam projektui, išplintančiam į kitas medijas, o gali likti savarankiško ir neapriboto žanro rėmuose. 


Aušra Vaitkūnienė Magiškieji daiktai. Laivelis. 2021 įv.tech. 70x50cm
Aušra Vaitkūnienė „Magiškieji daiktai. Laivelis“. 2021

“Grifados” nėra akademinio piešimo paroda. Jos idėja – apmąstyti ir aktualizuoti tai, kas lieka anapus atvaizdo. Kai vaizdinys grafinėmis priemonėmis srautiškai kuriasi paviršiuose, bet jo ištakos slypi kažkur giliai, iracionalioje plotmėje. Kai vaizdas kūrinyje mėgdžioja ne tikrovę, o vaizduotę. Tai paroda apie eksperimentą, piešimo procesą, jo takumą, pasąmoninį aktyvumą, vaizdo būtinybę išsprūsti į realybę skirtingais pavidalais, nepaisant jų referentiškumo. Tai paroda apie klaidą, pirmapradę ekspresiją, naivumą, seismografinę kūrybiškumo skalę, kuomet laisva ranka nugali sąmoningumą, o į atvaizdą perkelta mintis išryškina jo universalumą.

Parodoje dalyvaujantys skirtingų sričių menininkai akcentuoja iracionalų savaimingumą, schemomis ir pėdsakaias ženklinamą (ne)gebėjimą bei nenuilstantį naujumo siekį, mėginant užčiuopti kažką kintančio ir tikro.


*Grifados – tai pirmykščių žmonių olų sienose įrėžtos linijos, imituojančios nusižiūrėtas lokių, galandančių nagus į medžio kamienus, žymes.


Sonata Riepšaitė, 8B – vieno pieštuko tyrimas,  2016 m, popierius, grafitas, ilgis -  4,75 m
Sonata Riepšaitė, 8B – vieno pieštuko tyrimas, 2016 m, popierius, grafitas, ilgis - 4,75 m


Vasario 17 d., šeštadienį, LDS galerijoje “Arka”, Aušros vartų g. 7,  pradeda veikti grupinė paroda “Grifados”. 

Vasario 21 d., trečiadienį, 18 val. kviečiame į parodos pristatymą ir susitikimą su autoriais!


<><><><><>


Dalyviai: Vytenis Burokas, Mindaugas Lukošaitis, Sonata Riepšaitė, Aušra Vaitkūnienė, Julius Ludavičius, Andrius Zakarauskas, Klaidas Paškevičius, Petras Lincevičius, Aleksas Andriuškevičius, Jovita Varkulevičienė, Dominykas Sidorovas, Vaida Tamoševičiūtė, Darius Rakauskas, Eimutis Markūnas, Danielė Vrubel, Mantas Valentukonis.

Koordinatoriai: Darius Rakauskas, Petras Lincevičius.

Paroda galerijoje “Arka” veiks iki kovo 17 d.

Comentarios


bottom of page