top of page
  • Writer's pictureCikados

„Karl Eulenstein (1892–1981). Sugrįžęs į Klaipėdą“| Prano Domšaičio galerija

Rugsėjo 29 d., penktadienį, 17.30 val. LNDM Prano Domšaičio galerijoje atidaroma tarptautinė paroda „Karl Eulenstein (1892–1981). Sugrįžęs į Klaipėdą“. Vienuolikta bendra paroda Prano Domšaičio galerijoje, pristatanti ir populiarinanti Rytų Prūsijos dailės paveldą, tęsia ilgalaikį Rytprūsių krašto muziejaus (Liuneburgas, Vokietija) ir Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus bendradarbiavimą. 2022 m. gegužės 19 d. vieno geriausių K. Eulensteino draugų sūnus Ekkehardas Hildebrandtas Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui padovanojo 15 dailininko tapybos darbų ir knygų su jo iliustracijomis. Šis svarbus įvykis paskatino surengti K. Eulensteino kūrinių parodą.

Marių pakrantė / / Lagoon Coast. 1954. Rytprūsių krašto muziejus / East Prussian State Museum
Marių pakrantė / / Lagoon Coast. 1954. Rytprūsių krašto muziejus / East Prussian State Museum

„Tarptautinis bendradarbiavimas yra svarbi Prano Domšaičio galerijos veiklos dalis. Glaudūs ryšiai su užsienio muziejais leidžia visam laikui arba bent trumpam Lietuvai sugrąžinti čia gimusius ir kūrusius menininkus. Galerijos puoselėjamas bendradarbiavimas su Rytprūsių krašto muziejumi atveria galimybes geriau pažinti Klaipėdos krašto vaizdinius, istoriją ir kūrybinę dvasią, kuri Karlą Eulensteiną ir kitus šios dvasios paliestus menininkus įkvėpė, palaikė ir „persekiojo“ visą gyvenimą, – sako LNDM Prano Domšaičio galerijos direktorė Skaistė Marčienė.

Autoportretas / Selbstbildnis / Selfportrait. 1958. Popierius, anglis / Kohle auf  Papier / Charcoal on paper. 68x48
Autoportretas / Selfportrait. 1958. Popierius, anglis /Charcoal on paper. 68x48. Rytprūsių krašto muziejus / East Prussian State Museum

Karlas Eulensteinas – vienas garsiausių iš Klaipėdos kilusių dailininkų. Jis gimė 1892 m. rugpjūčio 25 d. gausioje garlaivio kapitono šeimoje. Tėvas buvo vokietis, motina – lietuvė. Šeima gyveno Didžiosios Vitės priemiestyje. Dailininkas vėliau prisiminė: „mes gyvenome Klaipėdoje, ant marių kranto, taip arti vandens, kad įspūdžiai ir šiandien yra gyvi ir betarpiški, niekada nepamiršiu“. Gyvendamas Klaipėdoje Karlas dirbo pirklio kontoroje. 1919 m. įstojo į Karaliaučiaus dailės akademiją. Po studijų gyveno Karaliaučiuje, vėliau persikėlė į Berlyną. Ryšys su gimtine nenutrūko. Kaip laisvai kuriantis dailininkas iki pat 1944 m. vasaros jis lankėsi Klaipėdos krašte. Baigiantis Antrajam pasauliniam karui, Berlyno bombardavimo metu sudegė jo dirbtuvė ir ten buvę kūriniai. Berlyne dailininkas gyveno ir kūrė iki pat mirties 1981 metais.

 Karlas ir Lena Eulensteinai dirbtuvėje / Karl und Lena Eulenstein im Atelier / Karl and Lena Eulenstein in the workshop.
Karlas ir Lena Eulensteinai dirbtuvėje / Karl und Lena Eulenstein im Atelier / Karl and Lena Eulenstein in the workshop.

Karlo Eulensteino kūryboje vyrauja pajūrio, pamario gamtos, gimtosios Klaipėdos vaizdų motyvai, kasdieniškas žvejų gyvenimas. Rytprūsių dailės paveldo žinovas, bendros parodos kuratorius dr. Jörnas Barfodas rašo: „K. Eulensteinui pavyko rasti naują savarankišką tapybinę (vaizdinę) kalbą savo Klaipėdos krašto, senųjų motyvų vaizdavimui. <...> Žavi ryškiai mėlyna, raudona, geltona, kartais ir švelniai žalia ar šviesiai pilka spalva, tačiau visada išlieka iš K. Eulensteino prieškario darbų pasivejantis tamsumas ir sunkumas. Paprastesnių, bet stiprių kontūrų juoda spalva kartais atrodo beveik plokščia, dominuojanti. Akivaizdu, kad dailininką veikė Emilio Nolde’s ir Georgo Rouaulto kūryba. Tačiau jo darbų neįmanoma visiškai priskirti vienai ar kitai krypčiai. Taigi terminus „ekspresionizmas“ arba „vėlyvasis ekspresionizmas“ jo kūrybai galime pritaikyti savitai, t. y. „eulensteiniškai“.

Pakrantėje / At the Seaside. 1951. Rytprūsių krašto muziejus / East Prussian State Museum
Pakrantėje / At the Seaside. 1951. Rytprūsių krašto muziejus / East Prussian State Museum

„Karlo Eulensteino kūrybos likimas primena Klaipėdos ir Rytų Prūsijos krašto likimą. XX a. 4 dešimtmečio pradžioje nacių Vokietijai pradėjus kompaniją prieš modernųjį meną, jį apšaukus „išsigimusiu“, keliolika dailininko darbų buvo konfiskuota. O Antrojo pasaulinio karo pabaigoje beveik visi jo kūriniai žuvo bombarduojant Berlyną. Vėliau dailininkas iš atminties kūrė savo gimtojo krašto vaizdus. Prisiminimų fragmentai – Klaipėdos miesto, melancholiški pamario krašto gamtos, žvejų, moterų motyvai yra atpažįstami visoje pokarinėje K. Eulensteino kūryboje. Tad tai, ką matome parodoje, yra visą gyvenimą rašyti laiškai gimtinei", – pasakoja viena iš parodos kuratorių Aurelija Malinauskaitė.


Parodoje „Karl Eulenstein (1892–1981). Sugrįžęs į Klaipėdą“ eksponuojami paveikslai iš solidžių Rytprūsių krašto muziejaus ir Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus rinkinių. Temperos, akvarelės technikomis sukurti tapybos darbai ir vienas kitas grafikos pavyzdys pristato daugiausia dailininko kūrybos pokario laikotarpį, kai K. Eulensteinas kūrė gimtojo Klaipėdos krašto prisiminimų paveikslus.

 Peizažas su kopomis / Landscape with dunes. 1925. Lietuvos nacionalinis muziejus / The Lithuanian National Museum
Peizažas su kopomis / Landscape with dunes. 1925. Lietuvos nacionalinis muziejus / The Lithuanian National Museum

Paroda „Karl Eulenstein (1892–1981). Sugrįžęs į Klaipėdą“, Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Prano Domšaičio galerijoje (Liepų g. 33, LT-92145 Klaipėda) atidaroma 2023 m. rugsėjo 29 d., 17.30 val., veiks iki 2024 m. kovo 3 d.


Parodos kuratoriai: dr. Jörnas Barfodas, Aurelija Malinauskaitė

Parodos koordinatorė Aurelija Malinauskaitė

Dailininkė Loreta Uzdraitė

Parodos rėmėjas Klaipėdos miesto savivaldybė


Comentários


bottom of page