top of page
  • Writer's pictureCikados

„Prisimenant Edwiną Geistą“

Rugsėjo 23 d., minint Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dieną, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje rengiamas vakaras „Prisimenant Edwiną Geistą“.

Vokiečių ir žydų kilmės kompozitoriaus, dirigento ir muzikologo Edwino Geisto (1902-1942) gyvenimo drama verta rašytojo plunksnos. Gimęs ir augęs Berlyne, 1938 m. jis buvo privertas palikti gimtają šalį ir ieškoti prieglobsčio Lietuvoje. Atvykęs į Kauną, vedė iš Prienų kilusią pianistę Lydą Bagrianskytę ir įsitraukė į tuometinį muzikinį gyvenimą. Gana trumpą sėkmingą laikotarpį nutraukė nacių okupacija. 1941 m. E. Geistas su savo žmona Lyda buvo uždaryti Kauno gete. Vėliau jis buvo išleistas su sąlyga, kad nepalaikys jokių ryšių su savo žyde žmona. Kamuojamas skausmo ir ilgesio jis visas savo jėgas skyrė galimybių ištraukti Lydą iš geto paieškoms. Vienam žiauriausių Kauno geto gestapinininkui Helmutui Rauckai pareikalavus įrodyti, kad jo žmona yra tik pusiau žydė, jis nuvyko pas seną šeimos gydytoją Juozą Brundzą į Prienus, kuris jam išrašė fiktyvų liudijimą. Gydytojas tvirtino, jog Lydos tėvas tai ne jos motinos ponios Bagrianskienės vyras, o jos mylimasis lietuvis. Taip, tariamai gydytojui prisipažinusi pati gimdyvė, Lydos motina. Tačiau paleidus iš geto Lydą, netrukus buvo suimtas ir pats E. Geistas. Uždarytas gete, 1942 m. gruodžio 10 d. Kauno IX forte buvo nužudytas. Po mėnesio, neištvėrusi skausmo, nusižudė ir jo žmona Lyda.

E. Geistas buvo plataus akiračio menininkas – atvykęs į mūsų šalį susidomėjo lietuvių liaudies dainomis, sutartinėmis, išleido knygą „Antika ir modernumas lietuvių liaudies dainose“ (1940). Kompozitorius sukūrė muzikinę dramą “Dioniso sugrįžimas”, simfoninių paveikslų ciklą “Iš Lietuvos”, dainų lietuvių poeto Benedikto Rutkūno eilėmis, motinos atminimui skyrė Mažąjį vokišką rekviem, gete pradėjo misteriją orkestrui “Šokio legendėlė”. Dalis jo kūrybos rankraščių po karo buvo išsiųsti į Vokietiją ir pražuvo. Kita dalis, keliavusi iš rankų į rankas, 2008 m. dirigento prof. Juozo Domarko dėka pateko į Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus fondus. Tai svarbus Lietuvos muzikos istorijai kūrybinis palikimas, kuris dar laukia išsamių tyrinėjimų.

Renginyje dalyvaus dirigentas prof. Juozas Domarkas, muzikologė dr. Kamilė Rupeikaitė, smuikininkė Rima Švėgždaitė, pianistė Lina Vaitkuvienė, aktorius Remigijus Vilkaitis. Vakaro metu skambės E. Geisto kūrinių įrašai, bus skaitomos ištraukos iš kompozitoriaus dienoraščio, vyks pokalbis apie jo gyvenimą ir kūrybą, bus atliekama žydų kompozitorių muzika.


Comments


bottom of page