top of page
  • Writer's pictureCikados

Renginys skirtas laikraščiui „AUŠRA“

2023 m. lapkričio mėnesį Lietuvos medicinos bibliotekai įteikta ypatinga dovana – naujas mėnraščio „Aušra“ leidimas.  Leidinį bibliotekai padovanojo Vydūno draugijos pirmininkė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorė Aušra Martišiūtė - Linartienė. 


Naujas mėnraščio „Aušra“ leidimas
Naujas mėnraščio „Aušra“ leidimas

Leidinio komplektas sudarytas iš penkių knygų. Keturiose knygose originaliu formatu perspausdinami 1883-1886 metų įrišti mėnraščio „Aušra“ komplektai. Penktoje - skelbiami „Aušros“ perleidimo iniciatoriaus ir globėjo Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos, Mecenato dr. Prano Kiznio, leidinio sudarytojo Gyčio Vaškelio įvadiniai žodžiai, žymių mokslininkų akademiko Domo Kauno, istoriko dr. Tomo Balkelio, kalbininko prof. Giedriaus Subačiaus ir prof. Aušros Martišiūtės - Linartienės apžvalginiai straipsniai, leidinio „Aušra“ tekstų antologija ir pagalbinės rodyklės.

Mėnraštis „Aušra“ ir dvi Lietuvai svarbios datos - 1918 m. Vasario 16-oji ir 1990 m. kovo 11-oji - tinkama proga supažindinti bibliotekos skaitytojus ir jos svečius su šiuo ypatingu leidiniu.

Pasak Lietuvos Respublikos prezidento G. Nausėdos, „ Aušra“ yra bene dažniausiai minimas naujausios Lietuvos istorijos, kultūros ir spaudos paminklas. Tačiau, ką mes iš tikrųjų žinome apie „Aušrą“?  Originalių „Aušros“ egzempliorių ne daug yra mačiusių, o ir skaičiusių. Todėl šis naujai atspausdintas dr. Jono Basanavičiaus turėtas „Aušros“ leidimas suteiks galimybę visiems norintiems pasižiūrėti, pavartyti ir skaityti.

Tuo gražiu leidiniu norime pasidalinti ne šiaip pasiųsdami žinutę, kad „Aušra“ jau yra bibliotekoje, bet iškilmingai paminėdami jos leidėjus, bendradarbius, visus, kurie prisidėjo ne tik ją leidžiant, bet ir platinant visuomenėje.

 

<><><><><>


Minėdami pirmojo lietuviško mėnraščio „Aušra“(1883-1886) 140-ąsias sukaktuves ir pristatydami naują rinkinio leidimą  kviečiame į renginį 

KELIAS Į VASARIO 16-ĄJĄ: „AUSZRA“ IR AUŠRININKŲ KARTA“,

 kuris įvyks 2024 m. kovo 18 d., pirmadienį, 15 val., Vilniuje, Lietuvos medicinos bibliotekoje (Kaštonų g. 7).


 

PROGRAMA

Lietuvių kalba suvokiant pasaulio virsmą. Prof. dr. Algimantas Kirkutis, LVIA prezidentas.

Aušra – lietuvių tautinio sąjūdžio kalvė. Habil. dr. Tomas Balkelis, Lietuvos istorijos institutas.

Kalbos gražumas Aušros bendradarbių tekstuose. Andriaus Vištelio-Višteliausko eilėraštis „Lietuviškoji kalba. Regėjimas", publikuotas „Aušros“ 1883 m pirmame numeryje. Skaito Laimonas Noreika (įrašas).

Literatūrinė Aušra - legenda skaitytojams. Prof. Aušra Martišiūtė-Linartienė, Literatūros ir tautosakos instituto direktorė.

 

KONCERTAS

15 val. Vilniaus Karoliniškių muzikos m-klos liaudies instrumentų metodinės grupės mokiniai

Eglė Razmislevičiūtė (kanklės),  Andrius Kuodis (birbynė), Ieva Rynkevičiūtė (solistė), Benas Adomavičius (tenorinė birbynė), Aušra Breidokaitė (kanklės).

       17 val. „Ąžuolų klubo“ vyrų choras. Vadovas, dirigentas prof. Povilas Gylys.

Comments


bottom of page