top of page
  • Writer's pictureCikados

VU Lietuvių kalbos katedrai – 80 metų – kviečia į šventinius renginiusŠiemet Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos katedra švenčia 80 metų veiklos sukaktį ir kviečia dalyvauti virtualiuose renginiuose: jubiliejui skirtos parodos atidaryme, kalbininko doc. Aldono Pupkio parengtos knygos „Prie lietuvių fonologijos mokyklos ištakų. Iš Alekso Girdenio laiškų“ ir dokumentinio filmo apie lietuvių kalbos katedrą „Gimtosios kalbos apkabinti“ pristatyme.


2020 m. lapkričio 13 d. 11.00 val. šia proga vyks ir nuotolinė tarptautinė mokslinė konferencija „Lietuvių kalba Lietuvoje ir pasaulyje“. Joje akademiniam dialogui susiburs sinchroninius ir diachroninius lietuvių kalbos tyrimus vykdanti ir lietuvių kalbos mokymais užsiimanti Lietuvos ir užsienio mokslininkų bendruomenė.

 

Knygoje skelbiami prof. Alekso Girdenio laiškai rašyti knygos autoriui doc. A. Pupkiui 1961–1973 (–2007) metais.

„Lietuvių kalbotyros istorijai šie laiškai svarbūs ypač todėl, kad juose paliudyti tam tikri XX a. 7–8 dešimtmečio mūsų krašto lingvistinės veiklos momentai ir tuo metu funkcionavusios idėjos, taip pat atsispindi lietuvių fonologinės mokyklos atsiradimo ištakos ir tos mokyklos kūrėjo Alekso Girdenio mokslinių interesų raida. Laiškuose ypač ryškiai iškyla vitališka to žmogaus prigimtis, charakterio ir asmenybės bruožai, pašaipus, kartais ironiškas žvilgsnis į save ir tikrovę, taip pat matyti didžiulė Alekso mokslinė aistra ir griežtas mokslinės tiesos imperatyvas“, sako knygos autorius.

Knygą pristatys pats sudarytojas doc. A. Pupkis ir knygos recenzentė doc. Regina Venckutė.


 

Filmas apima vieną turtingos ir prasmingos Lietuvių kalbos istorijos tarpsnį – nuo 1973 iki 1985 m. Šis laikotarpis pasirinktas dėl dviejų priežasčių: pirma, tai katedros augimo, stiprėjimo ir suklestėjimo laikas. Antra, jis susijęs su, galima sakyti, katedros relikvija – metraščiu, kuris buvo rašytas būtent šiuo laikotarpiu. Filme dalyvauja ir mintimis apie katedrą dalijasi vyriausioji ir vyresnioji lituanistų karta: profesoriai Jonas Palionis, a. a. prof. Arnoldas Piročkinas, prof. Aldona Paulauskienė, prof. Vitas Labutis, prof. Evalda Jakaitienė, doc. Aldonas Pupkis, doc. Regina Venckutė, prof. Regina Koženiauskienė, kiti tuo laikotarpiu Lietuvių kalbos katedroje dirbę žmonės. Režisierius žada, kad filme bus ir archyvinių kadrų su prof. Zigmu Zinkevičiumi, prof. Aleksu Girdeniu, doc. Adele Laigonaite.


Filmą pristatys pats režisierius prof. Vytautas Kardelis.


Commenti


bottom of page